ประกาศแจ้งปิด
โดย : administrator เมื่อ : 22/10/2558 11:35:29

  "ประกาศแจ้ง" เนื่องจากระบบโปรแกรมบำเหน็จบำนาญฯ เกิดความขัดข้อง 

และยังไม่สนองต่อความต้องการในการใช้งานได้อย่าง 100 % 

ทำให้การเข้าไปบันบันทึกเกิดความผิดพลาดบ่อยๆ 


สำนักงาน กบท. จึงขอแจ้งปิดระบบการใช้งาน

ของระบบโปรแกรมบำเหน็จบำนาญฯ ชั่วคราว โดยไม่มีกำหนด ..... "ขออภัยในความไม่สะดวก" .....  


             

                           


ข่าวอื่นๆ
ประกาศแจ้งปิด เมื่อ22/10/2558 11:35:29 โดย administrator ผนวก ก เมื่อ21/10/2558 9:57:38 โดย administrator
หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ เมื่อ2/7/2558 8:57:27 โดย administrator ขั้นตอนการบันทึกโอนย้าย เมื่อ11/6/2558 11:15:46 โดย administrator
เข้าสู่ระบบแล้วระบบแสดงว่า คุณไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน เมื่อ26/4/2556 16:09:35 โดย administrator ขั้นตอนการเข้าไปแก้ไขข้อมูลรายบุคคล เมื่อ26/4/2556 16:09:20 โดย administrator
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อ5/4/2556 15:02:31 โดย administrator ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลบุคคลรายใหม่ เมื่อ31/1/2556 15:19:54 โดย administrator
ขั้นตอนการบันทึกเงินเดือน เมื่อ31/1/2556 15:00:46 โดย administrator ขั้นตอนการแสดงรูปภาพ เมื่อ31/1/2556 11:26:41 โดย administrator
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน